Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Helsingborgs Racketklubb med hemort i Helsingborgs kommun. Bildad den 4 Juli 2012. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 4 Juli 2012.
Hbgs Racketklubb stadgar