Mental Träning

Sedan våren 2019 har vi, Fredrik Steinmann och Emma Carlsson, utbildat och coachat juniorer och tränare inom Helsingborgs Racketklubb i grunderna inom mental träning i syfte att hjälpa dem att hantera mentala utmaningar och nå sina mål på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Vi har arbetat utifrån en modell i 5 steg:
1. Det börjar med dig
2. Slutmålsperspektiv
3. Mentalt energismart
4. Fira framgång och uppmärksamma framsteg
5. Omfamna förändring
Mental träning och coachning hjälper dig med att:
✓ få ordning på tankar och tro på dig själv
✓ lära dig att jobba med mål som skapar motivation och tydliggör riktning
✓ skapa medvetenhet om dina styrkor
✓ lära dig att fungera under stress och press
✓ lära dig att rikta fokus och energi mot det som de kan påverka
Genomgående för utbildningen (5×90 min) har varit att vi har varvat teori med mycket praktik i syfte att hjälpa deltagarna att börja använda sig av mentala verktyg och strategier för att ta sin padel till nästa nivå och må och fungera ännu bättre i livet som helhet.

Feedback från några av deltagarna:
”Jag använder regelbundet flera av de verktyg jag fick lära mig.”
”Efter utbildningen är jag medveten om mina styrkor.”
”Jag har börjat reflektera och lära mig av mina misstag och ser dem numera som en källa till utveckling.”
Bild på Fredrik
Fredrik Steinmann är diplomerad professionell coach (ICF). Fredrik har genom ett coachande förhållningssätt utvecklat individer och grupper under många år att nå sina mål. Fredrik har mångårig erfarenhet från ledar- och HR roller inom näringslivet i en internationell miljö.
Läs gärna mer på www.steinmannconsulting.se och kontakta Fredrik på fredrik@steinmannconsulting.se eller ring direkt på 0732-320052.
Bild på Emma
Emma Carlsson är utbildad mental tränare och diplomerad professionell coach (ICF). Emma har flera års erfarenhet av att leverera mental coachning, utbildning och rådgivning till elitidrottare, både individer och grupper, som vill ta sin prestation till nästa nivå. Med leendet i behåll. Emma har mångårig erfarenhet från ledarroller inom näringslivet i en internationell miljö.
Läs gärna mer på www.activeleap.se och kontakta Emma på emma@activeleap.se eller ring direkt på 0730-361363.