Kärnvärden

Vi vill utveckla människor

Vår verksamhetsidé är att utveckla människor i alla åldrar inom padel, squash & tennis och att sporterna ska växa i antal utövare. Helsingborgs Racketklubb skall vara inkluderande. Alla ska få en möjlighet att utvecklas i racketsporter. För klubben är det väldigt viktigt att både barn och vuxna känner att de utvecklas både som människor och spelare. Vi strävar efter att inspirera, skapa vänner och att förbättra både hälsan och den specifika tekniken i de olika racketsporterna. För vi skall kunna leva upp till ovanstående krävs att vi sätter fokus på våra tränare. Vår vision är att: Klubben skall ha de mest kompetenta och hjälpsamma coacherna för att kunna utveckla de många människorna i racketsporterna padel, squash och tennis i en familjär miljö.
Ledorden som vi förmedlar till alla medlemmar är:
Gemenskap, Glädje & Utveckling.
Barn är inte elitidrottare eller specifika rackersportspelare. Vi vill att barnen i våra ungdomsgrupper utvecklar många sidor av sig själva. Vi tycker att det är viktigt att hela människan utvecklas och att vi fostrar varandra till ett gott umgänge och en god gemenskap. Träningen ska, speciellt för de yngre barnen, ge dem chansen att få känna på olika träningssätt. Det här ger en god grund till god fysik, koordination och glädje för idrott. Träningen ska bygga på glädje och känslan av att vara trygg och att klubben aktivt skall skapa tillit mellan tränare, spelare och föräldrar. Det är viktigt att alla i klubben aktivt arbetar för att verka inkluderande och behandla varandra med respekt. Vi strävar efter att utveckla spelare med goda värderingar och som finner glädje i att spela.